महाराष्ट्रातील प्रख्यात व नामांकित हेल्थकेअर अँड मेडिकल सर्विस कंपनी.

९९.९९% क्लेम सेटल करणारी एकमेव हेल्थकेअर अँड मेडिकल सर्विस कंपनी.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याला 15 तालुक्याला 5 नामांकित हॉस्पिटल असणारी एकमेव हेल्थकेअर अँड मेडिकल सर्विस कंपनी.

आरोग्य समृद्धी योजना:

महाराष्ट्रातील नामवंत हॉस्पिटलमध्ये २७ आकस्मिक व ५ गंभीर आजारांसाठी ऍडमिट झाल्यावर २४ तासात कॅशलेस सेवा उपलब्ध


Hospital Empanelment

Hospital Form/Agreement/Tariff List

आरोग्य समृद्धी कार्ड नोंदणी अर्ज


आरोग्य समृद्धी कार्ड प्राप्त करण्यासाठी नोंदणी करावी.


आमची वैशिष्ट्ये / Our Features

100%
Trustful

आम्ही सर्व जबाबदारी आपल्या द्रुढ विश्वासाने योग्यरित्या पूर्ण करतो.

High Ranked
Hospital List

नामांकित हॉस्पिटल मध्ये आपण आपल्या रुग्णाचा उपचार कॅशलेस स्वरूपामध्ये करू शकतो.

Effortless
Service

आमचे येथे वैद्यकीय
बिल मोफत बनवले जाते.

सभासदांचे अभिप्राय

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.भास्कर नामदेव पाटील

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : न्यु इंग्लिश स्कुल भालोद,ता.यावल जि.जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ७५८८०५३१७५

  रुग्णाचे नाव : सौ.जनाबाई नामदेव पाटील

  नाते : आई

  रुग्णालयाचे नाव : नित्यसेवा हॉस्पिटल,जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.प्रदिप दुष्यन्त भालेराव

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : साने गुरुजी माध्य. व उच्च मध्य. विद्यालय, यावल जिल्हा जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९४०५९१९१६५

  रुग्णाचे नाव : सौ.वैशाली प्रदिप भालेराव

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : खुशी हॉस्पिटल,जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : सौ.ज्योती विजय मंदवाडे

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षिका

  कार्यलयाचे नाव : साने गुरुजी माध्य. व उच्च मध्य. विद्यालय, यावल जिल्हा जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९७६६८०११४९

  रुग्णाचे नाव : कु.भाग्यश्री विजय मंदवाडे

  नाते : मुलगी

  रुग्णालयाचे नाव : डॉ.चौधरी हॉस्पिटल,जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.मनोज बाबुराव देसले

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : साने गुरुजी माध्य. व उच्च मध्य. विद्यालय, यावल जिल्हा जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९९२२३०९३२५

  रुग्णाचे नाव : सौ.रत्नप्रभा मनोज देसले

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : चिरंजीव हॉस्पिटल,जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : सौ.कविता राकेश कोलते

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षिका

  कार्यलयाचे नाव : साने गुरुजी माध्य. व उच्च मध्य. विद्यालय, यावल जिल्हा जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : 9860729852

  रुग्णाचे नाव : श्री.मुरलीधर श्रावण कोलते

  नाते : सासरे

  रुग्णालयाचे नाव : डॉ.चौधरी हॉस्पिटल,यावल

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.योगेश सुपडू भालेराव

  पदनाम : प्राथमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : गुरुवर्य परशुराम विठोबा पाटील प्राथमिक विद्यामंदिर,जळगाव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९५९५८०५७००

  रुग्णाचे नाव : सौ.कस्तुराबाई सुपडू भालेराव

  नाते : आई

  रुग्णालयाचे नाव : डाबी न्युरो हॉस्पिटल,जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.ईश्वर बालदेव मोरे

  पदनाम : वनरक्षक

  कार्यलयाचे नाव : वन परीक्षेत्र कार्यालय,परोळा

  दूरध्वनी क्रमाक : ९६२३९२७८३१

  रुग्णाचे नाव : श्री.ईश्वर बालदेव मोरे

  नाते : स्वता

  रुग्णालयाचे नाव : नित्ययसेवा हॉस्पिटल, जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.अशोक मोहन पाटील

  पदनाम : वनपाल

  कार्यलयाचे नाव : वन परीक्षेत्र कार्यालय,जळगाव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९७६४९१८९१२

  रुग्णाचे नाव : सौ.कल्पना अशोक पाटील

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : नित्ययसेवा हॉस्पिटल, जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.दीपक रघुनाथ सोनवणे

  पदनाम : शीपाई

  कार्यलयाचे नाव : सार्वजनिक बांधकाम विभाग जळगाव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९५६१९४६५०७

  रुग्णाचे नाव : सौ.वैशाली दीपक सोनवणे

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : पंचम हॉस्पिटल,जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्रीमती.उज्वला दिनकर पाटील

  पदनाम : उच्च माध्यमिक शिक्षिका

  कार्यलयाचे नाव : सानेगुरुजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय यावल, जि. जळगाव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९०९६७२६३७१

  रुग्णाचे नाव : सौ.सरलाबाई कमलाकर पाटील

  नाते : सासु

  रुग्णालयाचे नाव : नवाल हॉस्पिटल,जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.प्रभाकर नानू बागुल

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : दादासाहेब दामू पांडू पाटील मध्यमिक विद्यालय, सूनसगाव, ता. भुसावळ, जि. जळगाव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९५६१२५२०८४

  रुग्णाचे नाव : चि.मनीष प्रभाकर बागुल

  नाते : मुलगा

  रुग्णालयाचे नाव : पंचम हॉस्पिटल, जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.पंडित गोपाळ साळी

  पदनाम : पोलिस शिपाई

  कार्यलयाचे नाव : ट्राफिक पोलीस स्टेशन,पोलीस मुख्यालय जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ८०८७९७६२०७

  रुग्णाचे नाव : कु.जिवीका पंडित साळी

  नाते : मुलगी

  रुग्णालयाचे नाव : स्वरा हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.रामदास नंथ्थु साळुंके

  पदनाम : पोलिस नाईक

  कार्यलयाचे नाव : महाराष्ट्र पोलिस

  दूरध्वनी क्रमाक : ९१५८९९८७९९

  रुग्णाचे नाव : सौ.मनिषा आर. साळुंके

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : नित्यसेवा हॉस्पिटल, जळंगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.मिलीदं रमेश वाघुळदे

  पदनाम : प्रयोग शाळा परिचर

  कार्यलयाचे नाव : बेडाळे कॉलेज,जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९७६४२७७५९२

  रुग्णाचे नाव : सौ.तुळसाबाई रमेश वाघुळदे

  नाते : आई

  रुग्णालयाचे नाव : साधणा हॉस्पिटल, जळंगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.वासुदेव सुकदेव महाजन

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : झि.तो.महाजन विद्यालय, धानोरा ता.चोपळा

  दूरध्वनी क्रमाक : ९८३४४१२३६२

  रुग्णाचे नाव : चि. प्रज्वल वा. महाजन

  नाते : मुलगा

  रुग्णालयाचे नाव : मंगलमूर्ती हॉस्पिटल, जळंगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.विजय दत्तात्रय पाटील

  पदनाम : पोलिस नाईक

  कार्यलयाचे नाव : महाराष्ट्र पोलिस

  दूरध्वनी क्रमाक : ९९२३६९६८९६

  रुग्णाचे नाव : सौ.अंजली वि. पाटील

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : विनोद हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री. विलास भास्कर जोशी

  पदनाम : शीपाई

  कार्यलयाचे नाव : सार्वजनिक विद्यालय आसोदा ता. जि. जळगांव

  दूरध्वनी क्रमाक : ९८२३१३९४३८

  रुग्णाचे नाव : सौ. सुष्मा विलास जोशी

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : नित्ययसेवा हॉस्पिटल, जळगाव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.भारत नथु पवार

  पदनाम : वनपाल

  कार्यलयाचे नाव : वन परीक्षेत्र कार्यालय,मुक्ताईनगर

  दूरध्वनी क्रमाक : ८६६९०७४८१३

  रुग्णाचे नाव : ग.भा.भानुमती नथु पवार

  नाते : आई

  रुग्णालयाचे नाव : विनोद हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.तुषार पाटील

  पदनाम : शीपाई

  कार्यलयाचे नाव : थेपडे विद्यालय,म्हसवाद

  दूरध्वनी क्रमाक : ७८२१०९४९४५

  रुग्णाचे नाव : चि.राजविर तुषार

  नाते : मुलगा

  रुग्णालयाचे नाव : स्वरा हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.गुणवंत घ. इंगळे

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : भारत विद्यालय, न्हावी ता.यावल

  दूरध्वनी क्रमाक : ९९७०२०७०५१

  रुग्णाचे नाव : ग.भा. निर्मला घ. इंगळे

  नाते : आई

  रुग्णालयाचे नाव : गिरीजा हॉस्पिटल, भुसावळ

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्रीमती. शुभांगी अनिल बिर्हाडे

  पदनाम : क.लिपीक

  कार्यलयाचे नाव : तहसील कार्यालय, भुसावळ

  दूरध्वनी क्रमाक : ८३९०९९०८६८

  रुग्णाचे नाव : श्रीमती. शुभांगी अनिल बिर्हाडे

  नाते : स्वतः

  रुग्णालयाचे नाव : धन्वंतरी हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.गणेश राजाराम पाटील

  पदनाम : क.लिपीक

  कार्यलयाचे नाव : आदर्श विद्यालय,दहीगाव ता.यावल

  दूरध्वनी क्रमाक : ९८५०८३०५९४

  रुग्णाचे नाव : श्री.गणेश राजाराम पाटील

  नाते : स्वतः

  रुग्णालयाचे नाव : नित्यसेवा हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.नाना रामदास चौधरी

  पदनाम : शिपाई

  कार्यलयाचे नाव : थेपळे विद्यालय,म्हसवद

  दूरध्वनी क्रमाक : ७४९९३९६४०९

  रुग्णाचे नाव : चि.दुर्गेश नाना चौधरी

  नाते : मुलगा

  रुग्णालयाचे नाव : विनोद हॉस्पिटल, जळगांव

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.नवलसिंग प्रताप जाधव

  पदनाम : वनरक्षक

  कार्यलयाचे नाव : वन परीक्षेत्र कार्यालय,मुक्ताईनगर

  दूरध्वनी क्रमाक : ९३५९०१६६७८

  रुग्णाचे नाव : सौ.वैशाली नवल जाधव

  नाते : पत्नी

  रुग्णालयाचे नाव : कुसुमश्री नर्सिंग होम,मुक्ताईनगर

 • img

  कर्मचाऱ्याचे नाव : श्री.अमोल शिवाजी अलोने

  पदनाम : माध्यमिक उपशिक्षक

  कार्यलयाचे नाव : अनुदानित आदिवाशी आश्रम शाळा, अंतुरली ता.अमळनेर

  दूरध्वनी क्रमाक : ८२७५३५८३७९

  रुग्णाचे नाव : चि.ओम अमोल अलोने

  नाते : मुलगा

  रुग्णालयाचे नाव : योगेश्वर बलरुग्णालाय,अमळनेरमहत्वाची सूचना


ज्या सभासदांची रिनीवल ची तारीख निघून गेली आहे त्यांना कॅशलेश सुविधेचा लाभ मिळणार नाही याची सर्व सभासदांनी नोंद घ्यावी.

अधिक माहितीसाठी संपर्क विभागीय प्रतिनिधी 👇🏻


(संचालक)
श्री.अनिल आर. पाटील
मो:-+919765500876
Whatsapp :
फोन:- 0257-2226876
जळगाव,मुक्ताईनगर,रावेर


श्री.राहुल बि. चोपडे
मो:-+917058243728
Whatsapp :
एरंडोल,धरणगाव,अमळनेर, चोपडा


श्री.ज्ञानेश्वर आर. बारी
मो:-+917038873728
Whatsapp :
चाळीसगाव,पाचोरा,भडगाव पारोळा


श्री.राजेश के. ईझांटे
मो:-+917058063728
Whatsapp :
भुसावळ,जामनेर,यावल बोदवड